!

!

        !

( ).


?


13 2014, , 15 2014 .

?


. , , :

    , 12 , 13 , , 29 . 13 , .


    , 12 1 13, 1 14 29 . 14 , .


    , 13, , 1 . 14 , 13.?

1 , 1, , , 75%2 , 2, , , , 75% .3 , 3, Wellness , , 75%. , Wellness, , 75% 1 , ..
677 spo | 2005-2021 | Director of SPO 677 Chernyavskaya Natalya +380964102052