, .

40672 5 1 THE ONE

40672     5  1 THE ONE

7 2021 , 4.


40672 5 1 THE ONE Wonder Lash XXL.


XXL! 5 1 , .


Pro Lash , . Wonder Brush Dual Core , , . . - !


19 *

51% *

**

**

**

.

,


* .

** .


.


1. , .


2. , .: 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
: 10 20 30 40 50 60

677 spo | 2005-2021 | Director of SPO 677 Chernyavskaya Natalya +380964102052