' ', 7 2021 .

   ,   7 2021 .

" " 7 2021 , 9 29 2021 .


.


3-7 2021.


, 6 2021 (, 3 2021).


.


50 * Milk & Honey Gold 1 .


Milk & Honey Gold : 31602 Milk & Honey Gold, 31604 - Milk & Honey Gold.


* . , 50 .


** 50 1 ( = 0; = 0) , . . , .


.

677 spo | 2005-2022 | Director of SPO 677 Chernyavskaya Natalya +380964102052