DSN GLOBAL 100 2019

.

24 (DSN) 100 .

DSN Global 100 2019 2018 . , 11 .


.

. 2009 Global 100 .


, , DSN Global 100 , .: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

677 spo | 2005-2022 | Director of SPO 677 Chernyavskaya Natalya +380964102052