, .

DSN GLOBAL 100 2019

.

24 (DSN) 100 .

DSN Global 100 2019 2018 . , 11 .


.

. 2009 Global 100 .


, , DSN Global 100 , .: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
: 10 20 30 40 50 60 70 80

677 spo | 2005-2021 | Director of SPO 677 Chernyavskaya Natalya +380964102052