1

   1 1 2020 . . " Avon", . 1- , . 1/2019 -, 40% AVON. 1, .


Avon 1 Ua


  2 2 , Avon. 2 Vip . 2- . - . 2 , , , - .


  17 17 , Avon. 17 Vip . 17- . - . 17 , , , - .


 1 Avon 1, , . , . , , Avon.


 Avon   1 1 2020, Avon. : , , Avon Free, . 21, -, 99 .